سبد خرید

حراج

اثر دما بر اتصال و ريز ساختار اتصال آلومینا- آلومينا با استفاده از آلياژ CuAgTi

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

به دليل كاربرد روز افزون استفاده از اتصال سراميك ها در ساخت سازه هاي چند گانه، توجه زيادي به خواص و بهينه سازي فرايند آنها شده است. از بين سراميك هاي اكسيدي، آلومينا به دليل خواص سايشي و مقاومت به خوردگي و تحمل دمايي بالا، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. استفاده ار آلياژهاي لحيم به منظور اتصال آلومينا/آلومينا بيسار رايج مي باشد. در اين تحقيق، براي اتصال سراميک هاي آلومينايي، از آلیاژ لحيم ،CuAgTiدر محيط Ar+H2و در دماهاي 1100 ،1000و 1200 oCو در بار ثابت، مورد استفاده شده است. از آنالیز SEM-EDXبراي تعیین ترکیب شیمیایی نقاط مختلف فصل مشترک آلومینا با فلز و نيز فصل مشترك ايجاد شده در اثر فرايند اتصال، استفاده شده است. میزان نفوذ عنصر Tiکه عامل مهمي در کیفیت اتصال محسوب مي شود، بوسيلة آناليز الکترون روبشي با ميکروسکپ الکتروني تشخيص داده شده و طيف فراواني آن و عناصر O ،Cu ،Agو Alي نیز بدست آمده است. از روي تصاویر SEMضخامت لايه هاي ،Ti3Cu3O ،TiOکل فصل مشترک و فلز لحيم باقيمانده استخراج و از نسبت آنها به عنوان معیاری براي استحکام اتصال  استفاده شده است. مشخص شده است که با افزايش دما تا 110c  کیفیت اتصال مناسب و بعد از آن کاهش می یابد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

به دليل كاربرد روز افزون استفاده از اتصال سراميك ها در ساخت سازه هاي چند گانه، توجه زيادي به خواص و بهينه سازي فرايند آنها شده است. از بين سراميك هاي اكسيدي، آلومينا به دليل خواص سايشي و مقاومت به خوردگي و تحمل دمايي بالا، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. استفاده ار آلياژهاي لحيم به منظور اتصال آلومينا/آلومينا بيسار رايج مي باشد. در اين تحقيق، براي اتصال سراميک هاي آلومينايي، از آلیاژ لحيم ،CuAgTiدر محيط Ar+H2و در دماهاي 1100 ،1000و 1200 oCو در بار ثابت، مورد استفاده شده است. از آنالیز SEM-EDXبراي تعیین ترکیب شیمیایی نقاط مختلف فصل مشترک آلومینا با فلز و نيز فصل مشترك ايجاد شده در اثر فرايند اتصال، استفاده شده است. میزان نفوذ عنصر Tiکه عامل مهمي در کیفیت اتصال محسوب مي شود، بوسيلة آناليز الکترون روبشي با ميکروسکپ الکتروني تشخيص داده شده و طيف فراواني آن و عناصر O ،Cu ،Agو Alي نیز بدست آمده است. از روي تصاویر SEMضخامت لايه هاي ،Ti3Cu3O ،TiOکل فصل مشترک و فلز لحيم باقيمانده استخراج و از نسبت آنها به عنوان معیاری براي استحکام اتصال  استفاده شده است. مشخص شده است که با افزايش دما تا 110c  کیفیت اتصال مناسب و بعد از آن کاهش می یابد.

 

 

مقدمه

به دليل خواصي مانند،استحکام در دماي بالا، مقاومت به خوردگي، سختي بالا، مقاومت به سايش، هدايت الکتريکي کم، انبساط حرارتي پايين و تحمل دمايي بالا، سراميکها در کاربردهاي بيوتکنولوژي، الکترونيک، ميکروالکترونيک، خودرويي و هوافضا مورد توجه قرار گرفته اند. هنگام ساخت يك جزء سرامیکی با شکل پيچيده تردي ذاتي سراميک ها کاربردهاي ساختاري آنرا محدود مي سازند. سختي بالا که ميتواند براي کاربردي خاص يک مزيت محسوب گردد، در هنگام ماشين کاري باعث بروز مشکلاتي مي گردد. در بسیاري  از موارد اتصال قطعات کوچک و با شکل های ساده از سراميک ها به ديگر اجزاي  سرامیکي یا فلزي براي تولید شکل های پیچیده تر، بزرگتر و یا حتي در ترکيب با يک ماده که به تنهايي قادر به تامين خواص خاصي نميباشد لازم ميباشد.

 

 

ABSTRACT

Due to the increasing use of the connection of ceramics in the construction of multiple structures, they have paid great attention to properties and optimized their process. Among the ceramic oxides, alumina has been very much considered due to its abrasion properties, corrosion resistance and high temperature tolerance. The use of solder alloys is common for the binding of Alumina / Alumina Bisar. In this study, CuAgTi was used in conjunction with Ar + H2 and at temperatures of 1100, 1000, 1200 oC and constant load for soldering of ceramic. The SEM-EDX analysis has been used to determine the chemical composition of different points of the interface between alumina and metal, as well as the common interface created by the connection process. The degree of penetration of the Ti element, which is an important factor in the connection quality, has been detected by scanning electron microscope analysis and its frequency spectrum and the elements of O, Cu, Ag and Al. From the SEM images, the thickness of the layers, Ti3Cu3O, TiO, and total residual metal were extracted and their ratio was used as a measure of bond strength. It has been determined that by increasing the temperature to 110c, the proper connection quality and then it decreases.

INTRODUCTION

Due to properties such as high temperature strength, corrosion resistance, high hardness, abrasion resistance, low electrical conductivity, low thermal expansion and high temperature tolerance, ceramics are used in biotechnology applications, electronics, microelectronics, automotive and aerospace applications. . When constructing a complex ceramic component, the intrinsic dullness of ceramics limits its structural uses. High hardness, which can be considered as an advantage for a specific application, causes problems during machining. In many cases, small pieces of simple shapes from ceramics to other ceramic or metal components are needed to produce more complex, larger shapes, or even in combination with a material that alone can not provide certain properties.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Mostafa Ali Zadeh Arani, Faramarz Adeli, Seyyed Mohammad Mehdi Hadavi, Reza Ajami

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 210 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مصطفي علی زاده آراني ،فرامرز عادلي، سید محمد مهدي هادوي ،رضا عجمي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 210

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر دما بر اتصال و ريز ساختار اتصال آلومینا- آلومينا با استفاده از آلياژ CuAgTi”
درحال بارگذاری ...