سبد خرید

حراج

اثر تركيب شیمیايي بر دقت روش QFAدر پيش بینی سختي فولاد 4130

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

فولاد 4130از جمله فولادهاي كم آلیاژ بوده و كاربرد زیادی در صنايع اتومبيل سازي دارد. مدلسازي سیکل های حرارتي انجام شده روی این فولاد زمینه ای جدید است كه توجه بسیاري از محققان را به خود جلب كرده است. در اين باره، پيش بینی خواص مكانیكي مانند سختي به كمك تحليل منحني های سرد شدن و الگوريتم QFAابزاري قدرتمند است. دراین روش مدلسازي، ارتباط بين سرعت سرد شدن و سختي با استفاده از منحني های-دما زمان و ویژگي (TTP) تعیین ميشود. در اين تحقيق ابتدا به كمك شبيه سازي رايانه اي و استفاده از خواص ترموفيزيكي فولاد، سرعت سردشدن نقاط مختلف يك نمونه استاندارد تعيين شد. سپس با استفاده از منحني TTPفولاد مورد نظر، ثوابت تابع مربوط به آن منحني  (CT) تعيين و به كمك تحليل فاكتور كوئنچ و با معلوم بودن حداكثر و حداقل سختي فولاد مورد نظر، سختي نقاط مختلف نمونه محاسبه گرديد. در پايان نتايج بدست آمده از تحليل فاكتور كوئنچ با نمودارهاي موجود در استاندارد مقايسه شد.نتایج نشان ميدهد انحراف از حالت ایده آل براي محدوده تركيب بالايي این فولاد بيشتر است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

فولاد 4130از جمله فولادهاي كم آلیاژ بوده و كاربرد زیادی در صنايع اتومبيل سازي دارد. مدلسازي سیکل های حرارتي انجام شده روی این فولاد زمینه ای جدید است كه توجه بسیاري از محققان را به خود جلب كرده است. در اين باره، پيش بینی خواص مكانیكي مانند سختي به كمك تحليل منحني های سرد شدن و الگوريتم QFAابزاري قدرتمند است. دراین روش مدلسازي، ارتباط بين سرعت سرد شدن و سختي با استفاده از منحني های-دما زمان و ویژگي (TTP) تعیین ميشود. در اين تحقيق ابتدا به كمك شبيه سازي رايانه اي و استفاده از خواص ترموفيزيكي فولاد، سرعت سردشدن نقاط مختلف يك نمونه استاندارد تعيين شد. سپس با استفاده از منحني TTPفولاد مورد نظر، ثوابت تابع مربوط به آن منحني  (CT) تعيين و به كمك تحليل فاكتور كوئنچ و با معلوم بودن حداكثر و حداقل سختي فولاد مورد نظر، سختي نقاط مختلف نمونه محاسبه گرديد. در پايان نتايج بدست آمده از تحليل فاكتور كوئنچ با نمودارهاي موجود در استاندارد مقايسه شد.نتایج نشان ميدهد انحراف از حالت ایده آل براي محدوده تركيب بالايي این فولاد بيشتر است.

 

مقدمه

AISI/SAE 4130از جمله فولادهاي كم آلياژ سخت شونده با آب است كه سخت پذیری متوسطی را  داراست. این فولاد تا محدوده 370يسانت گراد داراي خواص مكانیكي از جمله استحكام كششي، مقاومت به خستگي و مقاومت به ضربه مناسبي برخوردار است . دماي فورج اين فولاد معمولا بين 1100تا 1200 يسانت گراد است و محصولات آن عبارتند از: يبلت، شمش، ورق، تيوب و … از جمله كاربردهای این فولاد ميتوان به محورهاي اتصال در صنایع اتومبيل سازي، شافت ها، تجهيزات لوله كشي، چرخ دنده ها،اكسل خودرو و چندين كاربرد ديگر عملیات حرارتي استانداردي كه روی این فولاد اعمال ميشود، به صورت زير است:

• نرماله كردن در محدوده دمايي 870تا 925يسانت گراد.
• آنیل كردن در محدوده دمايي 830تا 860سانتیگراد.
• سخت كاري در محدوده دمايي 845تا 870سانتیگراد.
• تمپر كردن در محدوده دمايي 200تا 700سانتیگراد.
• كروي كردن در محدوده دمايي 760تا 775سانتیگراد.

 

ABSTRACT

Steel 4130 is a low-alloy steels and is used extensively in automotive industries. Modeling the thermal cycles performed on this new underlying steel has attracted the attention of many researchers. In this regard, the prediction of mechanical properties such as hardness is a powerful tool through the analysis of cooling curves and the QFA algorithm. In this modeling model, the relationship between cooling speed and hardness is determined using time and feature temperature (TTP) temperature curves. In this research, by first simulating the computer and using the thermophysical properties of steel, the cooling rate of different points of a standard sample was determined. Then, using the desired steel TTP curve, the stability of the corresponding function for that curve (CT) was determined and by using the quench factor analysis and with the maximum and minimum hardness of the steel specified, the hardness of the sample points was calculated. At the end, the results of the analysis of the quantum factor were compared with those in the standard. The results show that the deviation from the ideal state for the high composition range of this steel is higher.

INTRODUCTION

The AISI / SAE 4130 is a low-alloyed low-alloy steels with moderate water hardness. This steel has a mechanical properties of up to 370 ° C, including tensile strength, fatigue resistance and impact resistance. The forging temperature of this steel is usually between 1100 to 1200 degrees Celsius, and its products are: alloy, ingot, sheet, tubing, etc. Among the applications of this steel, it can be connected to the axes of connection in the automobile industry, shafts, plumbing equipment, wheel Gears, auto axles and several other applications The standard heat treatment applied on this steel is as follows:

• Normalizing in the range of 870 to 925 degrees Celsius.
• Annealing in the range of 830 to 860 ° C.
• Working hard at a temperature range of 845 to 870 degrees Celsius.
• Tempering in the range of 200 to 700 ° C.
• Spinning in the range of 760 to 775 degrees Celsius.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Alireza Zahreb Yazdi, Mohsen Mousavinezhad

File Information: persian Language/ 11 Page / size: 267 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : عليرضا زهتاب يزدي ،محسن موسوي نژاد

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11 صفحه / حجم : KB 267

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر تركيب شیمیايي بر دقت روش QFAدر پيش بینی سختي فولاد 4130”
درحال بارگذاری ...