سبد خرید

حراج

اتصال یک سیستم هیبریدي متشکل از باتري و پیل سوختی به شبکه توزیع

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

به منظور ترکیب سیستم پیل سوختی (FCS) نوع غشاء تبادل یون پروتون (PEM)با یک باتريخانه به یک شبکه توزیع این مقاله کنترلر محلی مبتنی بر منطق  فازي را ارائه میدهد. سیستم ارائه شده، کنترل اولیه فرکانس و پشتیبانی از ولتاژ باس محلی را براي شبکه محلی فراهم میکند. این موضوع در  تضاد با تولید پراکنده پسیو فعلی است که هیچ خدمات جانبی فراهم نمیکند؛ خدماتی چون توان پشتیبان، پشتیانی ولتاژ و قابلیت اطمینان منبع، چون در  همه زمانها در یک ضریب توان ثابت معادل کار میکنند. در طی اغتشاشات شبکه، تولیدات پراکنده موجود جدا میوشند تا زمانی که یک شرایط طبیعی  مجددا پیش بیاید. وقتی نفوذ تولیدات پراکنده بالا باشد این موضوع میتواند منجر به ناپایداري شود. مفهوم ریزشبکه راهکار موثر براي کنترل و بهبود کیفیت  شبکه ها با سطح بالائی از نفوذ DGاست. بنابراین، سیستم ارائه شده نیز میتواند یک ریزمنبع اکتیو کنترل پذیر از یک ریزشبکه درآینده باشد که با دیگر  ریزمنابع مشارکت میکند تا تقاضاي بار محلی توان اکتیو و راکتیو را در دو حالت متصل به شبکه و حالت عملکرد جزیرهاي پوشش دهد.در این موارد وقتی  شبکه توزیع (که به عنوان ریزشبکه کار میکند) قرار است در وضعیت جزیره اي کار کند، سیستم هیبرید تقاضاي توان اکتیو و راکتیو را پاسخ میدهد. در اینجا  سیستم پیل سوختی به یک شبکه توزیع ضعیف متصل میشود تا عملکرد سیستم در بدترین شرایط مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج شبیه سازي به کمک  نرم افزار متلب تحت یک تغییر پله شدید در بار بدست آمدند، زمانی که شبکه همچنان متصل است و نیز وقتی در حالت جزیرهاي کار میکند. در هر دو  حالت سیستم عملکرد خوبی از خود نشان میدهد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

به منظور ترکیب سیستم پیل سوختی (FCS) نوع غشاء تبادل یون پروتون (PEM)با یک باتريخانه به یک شبکه توزیع این مقاله کنترلر محلی مبتنی بر منطق  فازي را ارائه میدهد. سیستم ارائه شده، کنترل اولیه فرکانس و پشتیبانی از ولتاژ باس محلی را براي شبکه محلی فراهم میکند. این موضوع در  تضاد با تولید پراکنده پسیو فعلی است که هیچ خدمات جانبی فراهم نمیکند؛ خدماتی چون توان پشتیبان، پشتیانی ولتاژ و قابلیت اطمینان منبع، چون در  همه زمانها در یک ضریب توان ثابت معادل کار میکنند. در طی اغتشاشات شبکه، تولیدات پراکنده موجود جدا میوشند تا زمانی که یک شرایط طبیعی  مجددا پیش بیاید. وقتی نفوذ تولیدات پراکنده بالا باشد این موضوع میتواند منجر به ناپایداري شود. مفهوم ریزشبکه راهکار موثر براي کنترل و بهبود کیفیت  شبکه ها با سطح بالائی از نفوذ DGاست. بنابراین، سیستم ارائه شده نیز میتواند یک ریزمنبع اکتیو کنترل پذیر از یک ریزشبکه درآینده باشد که با دیگر  ریزمنابع مشارکت میکند تا تقاضاي بار محلی توان اکتیو و راکتیو را در دو حالت متصل به شبکه و حالت عملکرد جزیرهاي پوشش دهد.در این موارد وقتی  شبکه توزیع (که به عنوان ریزشبکه کار میکند) قرار است در وضعیت جزیره اي کار کند، سیستم هیبرید تقاضاي توان اکتیو و راکتیو را پاسخ میدهد. در اینجا  سیستم پیل سوختی به یک شبکه توزیع ضعیف متصل میشود تا عملکرد سیستم در بدترین شرایط مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج شبیه سازي به کمک  نرم افزار متلب تحت یک تغییر پله شدید در بار بدست آمدند، زمانی که شبکه همچنان متصل است و نیز وقتی در حالت جزیرهاي کار میکند. در هر دو  حالت سیستم عملکرد خوبی از خود نشان میدهد.

 

مقدمه

در دهه آینده انتظار میرود نفوذ تولید پراکنده (DG) در شبکه توزیع نقش مهمی در تولید برق ایفا کند. تاکنون، نفوذ DGدر سیستم هاي مرسوم محدود   شده است بنابراین وقتی حالات اضطراري پیش میآید، سیستم به کمک رویه هاي معمول سیستم هاي قدرت سنتی بر آنها غلبه میکند. همچنین، در   شبکه هاي توزیع ضعیف، نفوذ بالاي DGهمانطور که به طور کامل در تشریح شده است، منجر به مشکلات افزایش ولتاژ میشود که این به علت سیاست بهره بردار سیستم توزیع (DSO) براي DGمبنی بر ” “fit and forgetو عملکرد در یک ضریب توان ثابت است.

 

ABSTRACT

In order to combine the Proton-ion exchange membrane (FCM) with a battery into a distribution network, this paper presents a fuzzy logic-based controller. The provided system provides basic frequency control and local bus voltage support for the local network. This is in contradiction with the current pseudospiral generation that does not provide any peripheral services; such as backup power, voltage support, and source reliability, since they work at all times in an equal power factor. During network disturbances, dispersed products are discarded until a natural condition recurs. When the penetration of distributed products is high, this can lead to instability. The concept of microelectronics is an effective way to control and improve the quality of networks with a high level of DG penetration. Therefore, the provided system can also be a controlled active micro-active source from a future grid that co-operates with other micro-resources to cover local active and reactive power demand in both network-connected and island-operated mode. In this case, when the network The distribution (which works as Grid Grid) is supposed to work in an island state, the hybrid system responds to active and reactive power demand. Here, the fuel cell system connects to a weak distribution network in order to monitor system performance in the worst case conditions. The simulation results with the help of MATLAB software were obtained under a dramatic change in load, when the network is still connected, and when it works in an islet state. In both systems, the system performs well.

INTRODUCTION

In the next decade, Distributed Generation Influence (DG) is expected to play an important role in power generation. So far, the influence of DG on conventional systems is limited, so when emergencies occur, the system overcomes them with the help of conventional systems of traditional power systems. Also, in poorly distributed networks, the high influence of DG, as fully described, results in increased voltage problems due to the use of the distribution system (DSO) policy for the DG for “fit and forget” and the performance on a coefficient Power is fixed.

Year: 2017

Publisher : International Conference on Basic Research in Electrical Engineering

By : Saeed Foroughi

File Information: persian Language/ 12 Page / size: 294 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق

کاری از : سعید فروغی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 12 صفحه / حجم : KB 294

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اتصال یک سیستم هیبریدي متشکل از باتري و پیل سوختی به شبکه توزیع”
درحال بارگذاری ...

کانال تلگرام تعلیم

دانلود کتاب و مقالعه

ورود به کانال TELEGRAM
CLOSE