سبد خرید

حراج

آماده سازي دوغابهاي نانو كامپوزيتي آلومينا-كاربيد سيليسيوم با درصد فاز جامد بالا

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در بسياري از روش هاي تر توليد سراميك ها، تهيه دوغاب هايي با درصد فاز جامد بالا و سياليت مناسب يكي از عوامل كليدي در دستيابي به قطعات  مرغوب مي باشد. در اين تحقيق بكمك انجام آزمايشات ترسيبي و اندازه گيري ويسكوزيته، از بين 6نوع پراكنده ساز مختلف ، در pH 3مختلف ذاتي، اسيدي  و بازي و پايدارسازي الكتروستاتيك، بهترين پراكنده ساز و درصد مناسب آن در بهترين شرايط براي پايداري دوغاب نانو كامپوزيتي آلومينا-كاربيد  سيليسيوم تعيين گرديد. اهميت اين تحقيق از آنجا روشن مي گردد كه اندازه كلية اجزاي پودري موجود در اين دوغاب ها نانومتري بوده و سطح ويژه زياد  اين پودرها و اگلومراسيون شديد آنها در اثر نيروهاي واندروالسي، سبب افزايش ويسكوزيته و جلوگيري از رسيدن به درصدهاي بالاي فاز جامد مي گردد. با  توجه به نتايج بدست آمده از آزمايشات ترسيبي و ويسكوزيته، پراكنده ساز Produkt KX9009به عنوان پراكنده ساز بهينه انتخاب شد. سرانجام با استفاده  از %1وزني از اين پراكنده ساز و انتخاب بهينة فرايند آسياب كاري چند مرحله اي، دوغابهاي نانوكامپوزيت آلومينا- كاربيد سيليسيوم با % 35حجمي فاز  جامد با سياليت مناسب تهيه گرديد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در بسياري از روش هاي تر توليد سراميك ها، تهيه دوغاب هايي با درصد فاز جامد بالا و سياليت مناسب يكي از عوامل كليدي در دستيابي به قطعات  مرغوب مي باشد. در اين تحقيق بكمك انجام آزمايشات ترسيبي و اندازه گيري ويسكوزيته، از بين 6نوع پراكنده ساز مختلف ، در pH 3مختلف ذاتي، اسيدي  و بازي و پايدارسازي الكتروستاتيك، بهترين پراكنده ساز و درصد مناسب آن در بهترين شرايط براي پايداري دوغاب نانو كامپوزيتي آلومينا-كاربيد  سيليسيوم تعيين گرديد. اهميت اين تحقيق از آنجا روشن مي گردد كه اندازه كلية اجزاي پودري موجود در اين دوغاب ها نانومتري بوده و سطح ويژه زياد  اين پودرها و اگلومراسيون شديد آنها در اثر نيروهاي واندروالسي، سبب افزايش ويسكوزيته و جلوگيري از رسيدن به درصدهاي بالاي فاز جامد مي گردد. با  توجه به نتايج بدست آمده از آزمايشات ترسيبي و ويسكوزيته، پراكنده ساز Produkt KX9009به عنوان پراكنده ساز بهينه انتخاب شد. سرانجام با استفاده  از %1وزني از اين پراكنده ساز و انتخاب بهينة فرايند آسياب كاري چند مرحله اي، دوغابهاي نانوكامپوزيت آلومينا- كاربيد سيليسيوم با % 35حجمي فاز  جامد با سياليت مناسب تهيه گرديد.

مقدمه

درسالهاي اخير از بين روشهاي مرسوم جهت توليد قطعات سراميكي، روش هاي كلوئيدي، مورد توجه ويژه دانشمندان قرار گرفته است . عليرغم اينكه  روي آوردن به اين روشها هزينه هاي غير قابل گريزي را براي توليدكنندگان ايجاد مي نمايد، اما خواص مطلوب قطعات توليدي در مقايسه با قطعات حاصل از روشهاي ديگر، باعث شده است كه امروزه عبارت لاتين  «Colloidal Processing» در صدر بهترين روش هاي توليد سراميك هاي مهندسي مطرح باشد.  آماده سازي يك دوغاب مناسب، در بسياري از روشهاي كلوئيدي توليد سراميكها مانند ريخته گري دوغابي، ريخته گري نواري، قالبگيري تزريقي و  ريخته گري ژله اي نخستين مرحله از مراحل توليد بوده و از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اكثر شيوه هاي دوغابي هدف اصلي توليد دوغابي پايدار با درصد فاز جامد بالا است كه اين درصد بسته به شيوة توليد، نوع و سايز پودر در رنج تا 80 30درصد حجمي فاز جامد متغير است. ويسكوزيته اين دوغاب بايد بشكلي  باشد كه بتواند نيازهاي پروسه توليد را فراهم آورده و از سياليت كافي برخوردار باشد. از ويژگي هاي منحصر به فرد قطعات توليد شده از دوغاب هايي با  درصد فاز جامد بالا، مي توان به دانسيتة خام بالا و همگني ساختار و درصد پايين حفرات و عيوب اشاره كرد.

 

ABSTRACT

In many of the more advanced ceramic production methods, the preparation of slurries with high solids content and proper fluidity is one of the key factors in achieving high quality parts. In this research, the use of oscillatory and viscosity measurements from among 6 different dispersing agents at different pH levels of 3, acid and gamma, and electrostatic stabilization, the best disperser and its optimal percentage for the stability of the nano-composite slurry of alumina-carbide silicon Was determined. The importance of this study is that it is clear that the size of all powdered components in these slurries is nanosecond, and the high level of these powders and their intense agglomeration due to van der Vulla forces increases viscosity and prevents the high percentages of solid phase from reaching. According to the results of oscillation and viscosity tests, the disperser of Produkt KX9009 was selected as an optimal disperser. Finally, using a 1% weight fraction of this disperser and optimal selection of the multi-stage milling process, the nano-composites of alumina-carbide-silicon nanocomposites with 35% volume of solid phase with suitable fluidity were prepared.

INTRODUCTION

In recent years, the conventional methods for the production of ceramic parts, colloid methods, have been of particular interest to scientists. Despite the fact that introducing these methods creates unavoidable costs for manufacturers, but the desired properties of the components in comparison to the components obtained from other methods, has led to the now Latin phrase “Colloidal Processing” in the top of the best methods of production Engineering ceramics. Preparation of a suitable slurry. In many of the colloid methods, the production of ceramics, such as slurry casting, strip casting, injection molding and gel casting, is the first step in the production process and is of particular importance. In most of the slurry methods, the main objective of producing stable perspiration with high solids content is high, depending on the type of production, the type and size of the powder varies in the range of up to 80% by volume of the solid phase. The viscosity of this slurry should be in a way that can meet the needs of the production process and have sufficient fluidity. The unique properties of parts produced from high-solids high slurry slurries include high crude ductility and homogeneity of structure and low percentages of cavities and imperfections.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Marzieh Moradi, Bashir Heidarian, Mahmood Nili Ahmad Abadi and Mohammad Habibi Parsa

File Information: persian Language/ 12 Page / size: 593 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مرضيه مرادي ، بشير حيدريان ، محمود نيلي احمد آبادي ومحمد حبيبي پارسا

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 12 صفحه / حجم : KB 593

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آماده سازي دوغابهاي نانو كامپوزيتي آلومينا-كاربيد سيليسيوم با درصد فاز جامد بالا”
درحال بارگذاری ...