سبد خرید

نمایش یک نتیجه

محاسبه زاویه بهینه مسلح کننده ها بمنظور پایدارسازي شیب ها

0 از 5
0امتیاز
تومان
در طی یک دهه اخیر روش پایدار سازي شیب هاي خاکی با استفاده از مسلح کننده ها بسیار رایج شده است. بهینـه سـازي طراحـی اینگونـه شـیب ها  بـا روش سعی و خطا انجام می شود و از این رو در...
درحال بارگذاری ...