سبد خرید

نمایش یک نتیجه

ارایه مدل فازي به منظور تعیین حساسیت مناطق ساحلی به آلودگی نفتی

0 از 5
0امتیاز
تومان
با توجه به این که نوار ساحلی دریاي خزر از نظر اقتصادي، محیط زیستی و شیلاتی داراي اهمیت بوده و با طول نسبتاً زیاد همواره در معرض اثرات منفی  ناشی از ریزش نفتی قرار دارد، تعیین مناطق حساس ساحلی آن...
درحال بارگذاری ...