سبد خرید

نمایش یک نتیجه

بررسي بهینه سازي پارامترهاي موثر بر فرآيند فروشويي كنسانتره ي ايلمنيت فعال سازي شده، در اسيد هیدروكلريك

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در اين تحقیق تاثير پارامترهاي موثر بر فرآيند فروشويي كنسانتره ي ايلمنيت فعال سازي شده  ، در اسید هیدروكلريك (غلظت اسيد، دما، زمان، سرعت همزدن و دانسيته ي پالپ) بررسي و بهينه سازي شده است. در اين راستا، به منظور...
درحال بارگذاری ...