سبد خرید

نمایش یک نتیجه

شبیه سازي کامپيوتري انتقال حرارت از محدوده قوس الکتریکي به سطح مذاب در يک کوره ذوب فروسیلیسیم

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
با توجه به شرايط کاري حاکم برکوره هاي قـوس الکتريکـي، انـدازه گيـري پـارامتر هـاي کنترلي در هنگام بهره برداري، بسيار دشوار است . بعلاوه روش  مناسب و ايمن براي انجام اندازه گيـري در دماهاي بالا در دست نيست . از...
درحال بارگذاری ...