سیستم هاي محافظ سازه اي ، میراگرهاي ویسکوالاستیک ، الگوریتم باینري جامعه پرندگان (BPSO) طراحی لرزه اي

خانه محصولات برچسب خورده “سیستم هاي محافظ سازه اي ، میراگرهاي ویسکوالاستیک ، الگوریتم باینري جامعه پرندگان (BPSO) طراحی لرزه اي”