سبد خرید

نمایش یک نتیجه

بررسی ژئوتکنیکی ارتباط سرعت موج برشی خاك با عدد آزمایش نفوذ استاندارد براي فلات ایران

0 از 5
0امتیاز
تومان
در فعالیت هاي ژئوتکنیکی به ویژه تحلیل هاي دینامیکی، تعیین مدول برشی دینامیکی خاك، پیش بینی پاسخ حرکات زمین در ساختگاه هاي خاکی و غیره، نیازمند آگاهی از مشخصات خاك می باشد. این دانش عموماً در غالب سرعت موج برشی،...
درحال بارگذاری ...