سبد خرید

نمایش یک نتیجه

كاربرد روش تصميم گيري چندمعياره تاپسيس در امكانسنجي روش هاي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي مصالح بنايي

0 از 5
0امتیاز
تومان
با وجود تحقيقات فراوان در دهه هاي اخير، دانش امكان سنجي و نحوة انتخاب روش بهسازي مختص هر تيپ از ساختمانهاي مصالح بنايي ناقص و تنها  متكي بر شاخص اقتصادي ميباشد. انتخاب روش بهسازي با درنظرگيري تمامي شاخص های موثر،...
درحال بارگذاری ...