سبد خرید

نمایش یک نتیجه

بررسي خوردگي فولاد بتن هاي مسلح در محيط آبي حاوي 5/3درصد وزني کلريد سديم

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در اين تحقيق خوردگي آرماتورهاي ساده (بدون عاج) در بتن مورد ارزيابي قرار گرفتـه اسـت. بـراي اين منظور نمونه هاي مکعبي شکل با ابعاد  7×7×7سانتيمتر تهيه شـد. طـرح اخـتلاط بـتن مـورد اسـتفاده شامل / 42 6درصد ماسه، 34درصد شن شکسته،...
درحال بارگذاری ...