سبد خرید

نمایش یک نتیجه

كاربرد روش زمان دوام در تحليل لرزه اي پل ها در محدوده ي ارتجاعي

0 از 5
0امتیاز
تومان
در اين مقاله كاربرد روش زمان دوام در تحليل لرزه  اي خطي پلها تشريح ميشود. زمان دوام يك روش تحليل لرزه اي جديد بر مبناي تحليل تاريخچه زماني  است كه درآن سازه تحت يك تابع شتاب از پيش توليد شده...
درحال بارگذاری ...