سبد خرید

نمایش یک نتیجه

مدل سازي رفتار بار-تغييرمكان ستونهاي كوتاه بتن آرمه تحت بار رفت وبرگشتي با در نظر گرفتن اثر تغييرشكلهاي برشي

0 از 5
0امتیاز
تومان
طراحي سازه هاي بتن آرمه تحت بارهاي لرزه اي نظير زلزله نياز به درك رفتار اعضاي بتن آرمه تحت بار هاي رفت و برگشتي است .تاكنون تحقيقات كمي   درباره رفتار (بار-تغييرمكان) اعضاي بتن آرمه در اثر بار رفت و برگشتي...
درحال بارگذاری ...