سبد خرید

نمایش یک نتیجه

مطالعه رياضي رفتار تراكمي پودر آلومينيم تحت بارگذاري ايزواستاتيك سرد

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
دراين تحقيق رفتار تراكمي پودر آلومينيوم خالص تجاري در طي بارگـذاري ايـزو اسـتاتيك سـرد(CIP) مورد مطالعه قرار گرفته است . پودر آلومينيوم در سه گستره ي اندازه دانـه تهيـه شـد و در مشخـصه يـابي پودرها توسط آزمون الك و ميكروسكوپ...
درحال بارگذاری ...