سبد خرید

نمایش یک نتیجه

تغييرات انتالپي و انتروپي استحاله هاي مارتنزيتي در آلياژهاي حافظه دار NiTi

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در تحقيق حاضر نمونه های مورد آزمايش از آلياژ NiTiبا تركيب هاي شيميايي مختلف در محدوده / 3تا 51 50درصد اتمي نيكل, انتخاب شدند. نمونه ها در  دماي 850 o Cو به مدت 15دقيقه تحت عمليات آنيل محلولي قرار گرفته...
درحال بارگذاری ...