سبد خرید

نمایش یک نتیجه

تحليل و بررسي ريز ساختار آلياژ هاردمتال در اثر افزودن ممانعت كننده رشدكاربيد بور

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در اين پژوهش تاثير افزودن كاربيد بور بر ايجاد تخلخل در آلياژ هاردمتال، اندازه دانه هاي كاربيد تنگستن و  علت اين امر مورد تحقيق و بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد به سبب توليد فاز بين فلزي ...

تخمين طول عمر و بررسي خواص مكانيكي نمونه هاي GRPپير شده در محیط HCL33%

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
بدست آوردن خواص مكانيكي نمونه هاي ساخته شده از پلي استر تقويت شده با الياف شيشه  (GRP) و تخمين طول عمر آنها پس از 15سال  نگهداري در انبار جهت تعيين دوام آنها براي استفاده در محيط اسيدي از اهداف اين...

تخمين طول عمر و بررسي خواص مكانيكي نمونه هاي GRPپير شده درمحیط %33 HCl

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
بدست آوردن خواص مكانيكي نمونه هاي ساخته شده از پلي استر تقويت شده با الياف شيشه (GRP)و تخمين طول عمر آنها  پس از 15سال نگهداري در انبار جهت تعيين دوام آنها براي استفاده در محيط اسيدي از اهداف اين تحقيق...

تركيب سه تايي Ti3SiC2به عنوان يك روانكار جامد

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان

تركيب سه تايي Ti3SiC2به عنوان يك روانكار جامد

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
رفتار روانكاري در شرايط خشك از تركيب متراكم Ti3SiC2با انجام آزمون پين روي ديسك تحقيق . شد بدين منظور ابتدا به روش سنتز احتراقي همراه با پرس ايزواستاتيك تركيب Ti3SiC2ساخته شد. بررسي هاي ريز ساختار با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني...

ترموديناميك استخراج حلالي نيكل توسط استخراج كننده LIX984N

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
استخراج حلالي نيكل توسط غلظت هاي متفاوت LIX 984Nو در شرايط دمايي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتايج بدست آمده استخراج  نيكل توسط LIX 984Nدر pHاي بين 2/5تا 5انجام ميشود. با افزايش غلظت استخراج كننده LIX 984Nاز...

تشخيص خودكار ترك در تصاوير راديوگرافي جوش با كمك بينايي ماشيني

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
تفسير فيلمهاي راديوگرافي جوش، از روشهاي مرسومي است كه در كنتـرل كيفيـت جـوش استفــــاده ميشود. با توجه به اهميت ارائه كيفيت مناسب و   دقت بسياري كه لازم است مفسرين در بررسـي تـصاوير راديوگرافي صرف كنند، مناسب است كه از روشهاي...

تشكيل آستنيت و تبلورمجدد درساختارهاي بينيتي فولادهاي چند فازي محتوي آستنيت باقيمانده

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در اين پژوهش اثر تغيير شكل قبلي بر چگونگي تشكيل آستنيت و تبلور مجدد ساختارهاي بينيتي در يك فولاد چند فازي محتوي آستنيت باقيمانده مورد مطالعه قرار گرفته است. رفتار تشكيل آستنيت در نمونه هاي كار شده با نمونه هاي...

تشكيل تركيبات بين فلزي در اتصال آلياژ Zircaloy-4به فولاد زنگ نزن 321 به روش لحيم كاري سخت

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
اتصال آلياژ زيركونيوم به فولاد زنگ نزن از مهم ترين اتصالات در صنعت هسته اي است ، به همين جهت تلاش هاي زيادي جهت دستيابي به يك  اتصال مناسب به روش هاي گوناگون ازجمله Diffusion Bondingو يا استفاده از لايه...

تشكيل فريت فوق ظريف (UFF) درفولاد فريتي-پرليتي با كار سرد و آنيل بعدي

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
با توجه به استفاده گسترده فولادهاي فريتي-پرليتي در كاربردهاي صنعتي، بهينه سازي خواص آنها يكي از موضوعات مهم تحقيقات انجام شده  مي باشد. بر اين اساس بهبود ريز ساختار نهايي آنها كه منجر به افزايش خواص مكانيكي مي گردد، ضروري...
درحال بارگذاری ...