سبد خرید

نمایش یک نتیجه

تاثير ساخت مرحله اي در عملكرد شاه تير حامل ستون بتني

0 از 5
0امتیاز
تومان
در بسياري از نرم افزارهاي آناليز سازه و نيز آيين نامه هاي طراحي سازه فرض اينكه سازه در معرض هيچ باري تا قبل از اتمام  ساخت نيست مشهود است .اين فرض ممكن است براي بارهايي از قبيل باد يا زلزله...

تاثير سختي روسازه و اجزاي مختلف آن بر عملكرد صلب پي هاي گسترده

0 از 5
0امتیاز
تومان
صلبيت يكي از متغيرهاي حساس و تاثيرگذار در رفتار پيها ميباشد. پارامترهايي مانند فرم تغييرشكل پي، اختلاف نشست، لنگرهاي جزيي، لنگرهاي  طراحي، فشار تماسي زير پي و حتي نحوه توزيع ضريب عكس العمل بستر نيز تحت تاثير صلبيت و يا...

تاثير شكل و هندسه دامنه ها برروي زمان پيمايش جريان زير سطحي دامنه هاي مركب

0 از 5
0امتیاز
تومان
حوضه هاي آبخيز از يكسري دامنه هاي مركب يا پيچيده با هندسه متفاوت وشبكه آبراهه ها تشكيل شده اند. شكل پلان(همگرايي، واگرايي و موازي) و ميزان انحناي دامنه(مقعر، صاف و محدب)، هندسه دامنه را تعريف مي نمايند. عملاً نه شكل...

تاثير يكنواخت سازي گريز طبقات بر انديس خرابي ساختمان هاي داراي ميراگر فلزي جاري شونده

0 از 5
0امتیاز
تومان
ميراگرهاي فلزي جاريشونده از جمله ابزار معمول براي كنترل غيرفعال سازه ها بخصوص ساختمانهاي فولادي ميباشند. در اين ميراگرها نظير المان هاي  افزاينده سختي و ميرايي  (ADAS) از خاصيت تسليم و جاري شوندگي فلزاتي مثل فولاد نرمه به منظور جذب...

تاثيرات مؤثر دوده سيليسي بر مقاومت و نفوذپذيري مخلوط هاي بتن غلتكي سدسازي با خمير سيمان كم تا متوسط

0 از 5
0امتیاز
تومان
عدم توليد خاكستر بادي در ايران و ابهامات موجود در خصوص ميزان فعاليت و يكنواختي پوزولانهاي طبيعي، موانعي در دستيابي به مخلوط هاي بتن غلتكي  مي باشند. لذا جايگزيني مناسب ديگري كه به عنوان ماده افزودني معدني ميتواند مدنظر قرار...

تاثیر آب دریا بر خواص بتن با الیاف پروپیلن

0 از 5
0امتیاز
تومان
در سازه هاي دریایی و ساحلی، بتن که مقایسه با مصالح دیگر مادهاي مقاومتر در برابر عوامل خورنده است، استفاده هاي فراوان دارد. بتن یک ماده تردشکن است. تحقیقات نشان داده است که با افزودن الیاف به بتن، میتوان خواص...

تاثیر الیاف پلیپروپیلن بر خصوصیات مکانیکی کائولینیت تحت شرایط آزمایش سه محوري تحکیم نیافته-زهکشی نشده(UU)

0 از 5
0امتیاز
تومان
استفاده از الیاف مصنوعی به شرط اختلاط بهینه، میتواند روش مناسبی جهت تسلیح خاکها باشد. در این تحقیق، خصوصیات  مکانیکی نمونه هاي مسلح شده با الیاف پلیپروپیلن توسط آزمایشات سه محوري تحکیم نیافته زهکشی نشده  (UU) و با  اشباع کردن...

تاثیر پساب معدنی بر نفوذپذیري خاك پی سدهاي باطله

0 از 5
0امتیاز
تومان
پساب، آب حامل ذرات جامد است، بنابراین داراي غلظت، ویسکوزیته و وزن واحـد متمـایز از آب مـیباشـد. عوامـل فـوق همگی بر نفوذپذیري خاکهاي بدنه و  پی سدهاي رسوب گیر تأثیرگذار میباشد. از سوي دیگر تفاوت ساختار شیمیایی پساب بـا آب...

تاثیر پوزولان بر خصوصیات تورمی و تراکمی خاك رس تثبیت شده با آهک در معرض سولفات

0 از 5
0امتیاز
تومان
آهک تاثیرات مهمی در اصلاح خاك هاي رسی دارد، ولی در شرایط حضور سولفات به علت واکنش هاي شیمیایی که بین رس، آهک و سولفات انجام می  گیرد، کانی هاي متورم شونده اي به نام هاي اترینگایت و تاماسایت تشکیل...
درحال بارگذاری ...