سبد خرید

نمایش یک نتیجه

تاثير يكنواخت سازي گريز طبقات بر انديس خرابي ساختمان هاي داراي ميراگر فلزي جاري شونده

0 از 5
0امتیاز
تومان
ميراگرهاي فلزي جاريشونده از جمله ابزار معمول براي كنترل غيرفعال سازه ها بخصوص ساختمانهاي فولادي ميباشند. در اين ميراگرها نظير المان هاي  افزاينده سختي و ميرايي  (ADAS) از خاصيت تسليم و جاري شوندگي فلزاتي مثل فولاد نرمه به منظور جذب...

تاثيرات مؤثر دوده سيليسي بر مقاومت و نفوذپذيري مخلوط هاي بتن غلتكي سدسازي با خمير سيمان كم تا متوسط

0 از 5
0امتیاز
تومان
عدم توليد خاكستر بادي در ايران و ابهامات موجود در خصوص ميزان فعاليت و يكنواختي پوزولانهاي طبيعي، موانعي در دستيابي به مخلوط هاي بتن غلتكي  مي باشند. لذا جايگزيني مناسب ديگري كه به عنوان ماده افزودني معدني ميتواند مدنظر قرار...

تاثیر آب دریا بر خواص بتن با الیاف پروپیلن

0 از 5
0امتیاز
تومان
در سازه هاي دریایی و ساحلی، بتن که مقایسه با مصالح دیگر مادهاي مقاومتر در برابر عوامل خورنده است، استفاده هاي فراوان دارد. بتن یک ماده تردشکن است. تحقیقات نشان داده است که با افزودن الیاف به بتن، میتوان خواص...

تاثیر الیاف پلیپروپیلن بر خصوصیات مکانیکی کائولینیت تحت شرایط آزمایش سه محوري تحکیم نیافته-زهکشی نشده(UU)

0 از 5
0امتیاز
تومان
استفاده از الیاف مصنوعی به شرط اختلاط بهینه، میتواند روش مناسبی جهت تسلیح خاکها باشد. در این تحقیق، خصوصیات  مکانیکی نمونه هاي مسلح شده با الیاف پلیپروپیلن توسط آزمایشات سه محوري تحکیم نیافته زهکشی نشده  (UU) و با  اشباع کردن...

تاثیر پساب معدنی بر نفوذپذیري خاك پی سدهاي باطله

0 از 5
0امتیاز
تومان
پساب، آب حامل ذرات جامد است، بنابراین داراي غلظت، ویسکوزیته و وزن واحـد متمـایز از آب مـیباشـد. عوامـل فـوق همگی بر نفوذپذیري خاکهاي بدنه و  پی سدهاي رسوب گیر تأثیرگذار میباشد. از سوي دیگر تفاوت ساختار شیمیایی پساب بـا آب...

تاثیر پوزولان بر خصوصیات تورمی و تراکمی خاك رس تثبیت شده با آهک در معرض سولفات

0 از 5
0امتیاز
تومان
آهک تاثیرات مهمی در اصلاح خاك هاي رسی دارد، ولی در شرایط حضور سولفات به علت واکنش هاي شیمیایی که بین رس، آهک و سولفات انجام می  گیرد، کانی هاي متورم شونده اي به نام هاي اترینگایت و تاماسایت تشکیل...

تاثیر جایگزینی سیمان با متاکائولن در خواص رفتارشناسی و مکانیکی ملات خودتراکم

0 از 5
0امتیاز
تومان
به منظور بررسی تاثیر پودر متاکائولن به عنوان جایگزین سیمانی بر خواص مکانیکی و رفتارشناسی ملات خودتراکم، 8طرح اختلاط حاوي صفر، 20 ،10و  30درصد متاکائولن در دو سطح روانی با نسبت هاي آب به سیمان 35درصد و 45درصد ساخته شد....

تاثیر زلزله هاي دور و نزدیک گسل بر رفتار دینامیکی یک سد CFR

0 از 5
0امتیاز
تومان
مقایسه تاریخچه زمانی و محتواي فرکانسی نگاشت هاي متعدد ثبت شده در زمین لرزه هاي دور و نزدیک گسل  (near fault - far fault) نشان  می دهد که ارتعاشات رسیده به نقاط مختلف می تواند وابستگی شدیدي به فاصـله از...

تاثیر نانو سیلیس بر خصوصیات مکانیکی و دوام بتن

0 از 5
0امتیاز
تومان
در هزاره جدید افق فعلی علم را نانو فناوري ترسیم کرده است. نانو فناوري به معناي توسعه، ساخت، طراحی و استفاده از محصولاتی است که اندازه آنها بین یک تا صد نانو متر قرار دارند . مضرات تولید روز افزون...
درحال بارگذاری ...