سبد خرید

نمایش یک نتیجه

تاثير افزايش سطوح نفوذناپذير بر پتانسيل ريسك سيلاب در پاياب مطالعه موردي حوضه رودخانه گرگان رود

0 از 5
0امتیاز
تومان
با افزايش جمعيت و فرآيند توسعه يافتگي حوضه در حوضه آبريز ، مشخصات هيدرولوژيك و هيدروليكي تغيير مييابد .تغيير در خصوصيات رواناب يكي از مهمترين  نتايج هيدرولوژيكي توسعه حوضه است.حجم بالاي رواناب به طور كلي هنگامي كه مساحت ناحيه نفوذناپذير...

تاثير الياف فولادي مارپيچ بازيافتي بر خواص بتن معمولي

0 از 5
0امتیاز
تومان
يكي از مهمترين و ارزانترين مصالح موجود كه در دنيا كاربرد وسيعي دارد، بتن است. مزاياي كه بتن موجب شده است كه مورد علاقه اكثر مهندسين، طراحان  و كارفرمايان باشد. مزاياي عمده بتن، مقاومت فشاري خوب، امكان بكارگيري آن در...

تاثير پهنه بندي هاي مختلف خطر نسبي زلزله در ضربه ساختمان هاي مجاوردر هنگام زلزله

0 از 5
0امتیاز
تومان
تجربه به دست آمده از زلزله هاي گذشته نشان مي دهد كه پديده برخورد لرزه اي به دليل تفاوت در خصوصيات ديناميكي سازه هاي مجاور و عدم رعايت فاصله مناسب در مناطق شهري نقش مهمي را در خرابي ها ايفا...

تاثير خاك رس بر رفتار مواد زايد شهري

0 از 5
0امتیاز
تومان
در حال حاضر تحقيقات زيادي بر روي زباله هاي جامد شهري انجام مي شود. اخيرا براي مقاصد زيست محيطي و اقتصادي اين زباله ها را به طرق مختلفي مديريت كرده تا به مرحله ي دفن در مراكز دفن برسند. جداسازي...

تاثير درصد بازشو و آرايش بازشوها در مقاومت نهايي ديوارهاي برشي بتني

0 از 5
0امتیاز
تومان
در اين تحقيق به بررسي اثر بازشوها بر روي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي بتني پرداخته شده است. پارامترهاي متنوعي نظير نسبت ابعادي ديوار، المان  هاي مرزي، نوع بارگذاري، مقدار و توزيع آرماتورها بر روي رفتار ديوارهاي برشي داراي بازشو...

تاثير زمين لرزه بر كودكان

0 از 5
0امتیاز
تومان

تاثير زمين لرزه بر كودكان

0 از 5
0امتیاز
تومان
زلزله ايالت سي چوآن در سال ،2008زلزله پاكستان در سال 2005و زمين لرزه بم در سال 2003نمونه هايي از بلاياي طبيعي ميباشند كه خسارات باورنكردني براي كودكان به همراه داشتند. در چنين حوادثي بافت مديريتي، اعضاي خانواده، مراقبين بهداشت و...

تاثير ساخت مرحله اي در عملكرد شاه تير حامل ستون بتني

0 از 5
0امتیاز
تومان
در بسياري از نرم افزارهاي آناليز سازه و نيز آيين نامه هاي طراحي سازه فرض اينكه سازه در معرض هيچ باري تا قبل از اتمام  ساخت نيست مشهود است .اين فرض ممكن است براي بارهايي از قبيل باد يا زلزله...

تاثير سختي روسازه و اجزاي مختلف آن بر عملكرد صلب پي هاي گسترده

0 از 5
0امتیاز
تومان
صلبيت يكي از متغيرهاي حساس و تاثيرگذار در رفتار پيها ميباشد. پارامترهايي مانند فرم تغييرشكل پي، اختلاف نشست، لنگرهاي جزيي، لنگرهاي  طراحي، فشار تماسي زير پي و حتي نحوه توزيع ضريب عكس العمل بستر نيز تحت تاثير صلبيت و يا...

تاثير شكل و هندسه دامنه ها برروي زمان پيمايش جريان زير سطحي دامنه هاي مركب

0 از 5
0امتیاز
تومان
حوضه هاي آبخيز از يكسري دامنه هاي مركب يا پيچيده با هندسه متفاوت وشبكه آبراهه ها تشكيل شده اند. شكل پلان(همگرايي، واگرايي و موازي) و ميزان انحناي دامنه(مقعر، صاف و محدب)، هندسه دامنه را تعريف مي نمايند. عملاً نه شكل...
درحال بارگذاری ...