سبد خرید

نمایش یک نتیجه

تأثیر مسلح کننده هاي متعامد (H-V)در کاهش نشست خاك

0 از 5
0امتیاز
تومان
استفاده از خاك مسلح در طراحی شالوده ها وسازه هاي حائل خاك، روشی است که در سالهاي اخیر متداول شده است.  براي مسلح کردن خاك از المان هاي مسلحکننده با ویژگی هاي مختلف استفاده میشود. مانند المان هاي صفحه اي،...

تأثیرمکان بازشو در عملکرد دیوارهاي برشی بتن آرمه

0 از 5
0امتیاز
تومان
امروزه به علت افزایش جمعیت کشور، مسکن به یکی از دغدغه هاي اصلی وعمده مردم و دولت تبدیل شده است. به دلیل کمبود زمین، ارزش  زمین واقتصادي بودن ساخت ساختمان هاي چند طبقه، امروزه استفاده از این نوع سازه ها...

تابع امپدانس قائم شالوده حلقوي مضاعف مستقر بر سطح نيم فضاي ايزوتروپ جانبي

0 از 5
0امتیاز
تومان
در اين مقاله به تحليل يك نيم فضا با رفتار همسان (ايزوتروپ) جانبي تحت اثر تغييرمكان قائم صفحه صلب حلقوي مضاعف مستقر بر روي سطح نيمفضا پرداخته ميشود. بدين منظور ابتدا با مجزاسازي معادلات تعادل با استفاده از توابع پتانسيل...

تاثير افزايش سطوح نفوذناپذير بر پتانسيل ريسك سيلاب در پاياب مطالعه موردي حوضه رودخانه گرگان رود

0 از 5
0امتیاز
تومان
با افزايش جمعيت و فرآيند توسعه يافتگي حوضه در حوضه آبريز ، مشخصات هيدرولوژيك و هيدروليكي تغيير مييابد .تغيير در خصوصيات رواناب يكي از مهمترين  نتايج هيدرولوژيكي توسعه حوضه است.حجم بالاي رواناب به طور كلي هنگامي كه مساحت ناحيه نفوذناپذير...

تاثير الياف فولادي مارپيچ بازيافتي بر خواص بتن معمولي

0 از 5
0امتیاز
تومان
يكي از مهمترين و ارزانترين مصالح موجود كه در دنيا كاربرد وسيعي دارد، بتن است. مزاياي كه بتن موجب شده است كه مورد علاقه اكثر مهندسين، طراحان  و كارفرمايان باشد. مزاياي عمده بتن، مقاومت فشاري خوب، امكان بكارگيري آن در...

تاثير پهنه بندي هاي مختلف خطر نسبي زلزله در ضربه ساختمان هاي مجاوردر هنگام زلزله

0 از 5
0امتیاز
تومان
تجربه به دست آمده از زلزله هاي گذشته نشان مي دهد كه پديده برخورد لرزه اي به دليل تفاوت در خصوصيات ديناميكي سازه هاي مجاور و عدم رعايت فاصله مناسب در مناطق شهري نقش مهمي را در خرابي ها ايفا...

تاثير خاك رس بر رفتار مواد زايد شهري

0 از 5
0امتیاز
تومان
در حال حاضر تحقيقات زيادي بر روي زباله هاي جامد شهري انجام مي شود. اخيرا براي مقاصد زيست محيطي و اقتصادي اين زباله ها را به طرق مختلفي مديريت كرده تا به مرحله ي دفن در مراكز دفن برسند. جداسازي...

تاثير درصد بازشو و آرايش بازشوها در مقاومت نهايي ديوارهاي برشي بتني

0 از 5
0امتیاز
تومان
در اين تحقيق به بررسي اثر بازشوها بر روي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي بتني پرداخته شده است. پارامترهاي متنوعي نظير نسبت ابعادي ديوار، المان  هاي مرزي، نوع بارگذاري، مقدار و توزيع آرماتورها بر روي رفتار ديوارهاي برشي داراي بازشو...

تاثير زمين لرزه بر كودكان

0 از 5
0امتیاز
تومان

تاثير زمين لرزه بر كودكان

0 از 5
0امتیاز
تومان
زلزله ايالت سي چوآن در سال ،2008زلزله پاكستان در سال 2005و زمين لرزه بم در سال 2003نمونه هايي از بلاياي طبيعي ميباشند كه خسارات باورنكردني براي كودكان به همراه داشتند. در چنين حوادثي بافت مديريتي، اعضاي خانواده، مراقبين بهداشت و...
درحال بارگذاری ...