سبد خرید

نمایش یک نتیجه

تأثير رانندگان بدون بيمه بر ايمني ترافيك و راهكارهايي جهت افزايش پوشش بيمه اي در جهت كاهش تصادفات

0 از 5
0امتیاز
تومان
امروزه رسيدگي به مشكلات رانندگان بدون بيمه به عنوان موضوعي با اهميت در كشورهاي جهان تبديل شده است. علي رغم وجود روش هاي متنوع  پوشش بيمه اي، نرخ رشد كلي رانندگان بدون بيمه در سال -هاي اخير، رو به افزايش...

تأثير رقوم قرارگيري سنگچين بر پايداري آن در محل تكيه گاه پل بر اساس آستانه شكست ذرات سنگچين

0 از 5
0امتیاز
تومان
به فرسايش بستر و كناري آبراهه در اثر عبور جريان آب، به فرسايش بستر در پايين دست سازه هاي هيدروليكي به علت شدت جريان زياد و يا به فرسايش بستر در اثر به وجود آمدن جريان هاي متلاطم موضعي، آب...

تأثير ساخت و بافت سنگ هاي آهكي بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي آنها

0 از 5
0امتیاز
تومان
به طور كلي سنگ هاي آهكي 25تا % %35مقاطع چينه شناسي را تشكيل مي دهند. اين سنگ ها تركيب كاني شناسي متنوع دارند و مقـدار آهـك موجود  در آنها كه به صورت جانشيني و يا تبلور دوباره حاصل شده است،...

تأثير نانوسيليس بر خصوصيات مكانيكي بتن خود تراكم حاوي خاكستر بادي

0 از 5
0امتیاز
تومان
بتن خود تراكم به عنوان يك نوع بتن پيشرفته در صنعت ساخت و ساز در دنيا شناخته شده و مزاياي آن در پروژه هاي خاص مورد توجه قرار گرفته است. اين  بتن بدون هر گونه ويبره مكانيكي و در صورت...

تأثير نحوه قرارگيري بادبندي ها روي ضريب رفتار قابهاي ساده فولادي

0 از 5
0امتیاز
تومان
در اين مقاله به بررسي نحوه آرايش مهاربندي ها روي ضريب رفتار قابهاي ساده فولادي پرداخته شده است. بدين منظور ساختمانهايي با تعـداد طبقـات  4و 6و 8و 10با سه نوع آرايش متفاوت بادبندي (از طريق جابجايي داخل صفحه مهاربندي ها...

تأثیر متقابل الیاف و رطوبت در مقاومت فشاري محدود نشده ماسه رس دار مسلح

0 از 5
0امتیاز
تومان
احداث سازه هاي مختلف عمرانی بر روي خاکهاي ضعیف یا نرم، غالباٌ امري اجتناب ناپذیر می باشد. در چنین مواردي انتخاب روش هاي مناسب  جهت بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاك امري ضروري است. تسلیح خاك یکی از متداولترین روش...

تأثیر مسلح کننده هاي متعامد (H-V)در کاهش نشست خاك

0 از 5
0امتیاز
تومان
استفاده از خاك مسلح در طراحی شالوده ها وسازه هاي حائل خاك، روشی است که در سالهاي اخیر متداول شده است.  براي مسلح کردن خاك از المان هاي مسلحکننده با ویژگی هاي مختلف استفاده میشود. مانند المان هاي صفحه اي،...

تأثیرمکان بازشو در عملکرد دیوارهاي برشی بتن آرمه

0 از 5
0امتیاز
تومان
امروزه به علت افزایش جمعیت کشور، مسکن به یکی از دغدغه هاي اصلی وعمده مردم و دولت تبدیل شده است. به دلیل کمبود زمین، ارزش  زمین واقتصادي بودن ساخت ساختمان هاي چند طبقه، امروزه استفاده از این نوع سازه ها...

تابع امپدانس قائم شالوده حلقوي مضاعف مستقر بر سطح نيم فضاي ايزوتروپ جانبي

0 از 5
0امتیاز
تومان
در اين مقاله به تحليل يك نيم فضا با رفتار همسان (ايزوتروپ) جانبي تحت اثر تغييرمكان قائم صفحه صلب حلقوي مضاعف مستقر بر روي سطح نيمفضا پرداخته ميشود. بدين منظور ابتدا با مجزاسازي معادلات تعادل با استفاده از توابع پتانسيل...
درحال بارگذاری ...