Phenolic contents, antioxidant and antimicrobial[taliem.ir]
اطلاع رسانی-Notices

Phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activity of Papaver rhoeas L. extracts from Southeast Serbia

ارسال شده در ژوئن 14, 2018 در 8:04 ب.ظ توسط / بدون دیدگاه

ABSTRACT

Total phenolic and flavonoid contents of different extracts of Papaver rhoeas L. were examined. High  contents of total phenolic compounds (9.73 – 19.91 mg GAE/g of fresh petals) and total flavonoids (7.904 – 11.45 mg QE/g of fresh petals) were determined. Red pigment present in the flowers of P. rhoeas L.  originates from anthocyanins, which may act as natural antioxidants. Anthocyanins content in the  investigated extracts is very unified and ranged from 4.72 to 5.193 mg of cyanidin-3-O-glukoside/g of fresh petals. The antioxidant activity of different extracts was tested using the spectrophotometric method by  means of the ability of extracts to scavenge stable 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH). All tested extracts exhibited strong scavenging activity against DPPH radicals, that is higher then 80%. Total phenolic and  flavonoid contents may be related to the percentages of the scavenging activity of DPPH assay (estimated correlation coefficient are R2 = 0.965 and 0.752, respectively). The ethanol extract of P. rhoeas L. showed antimicrobial activity against the yeast Candida albicans, and all tested bacteria except Bacillus subtilis. This paper suggests that the investigated extracts of plant P. rhoes L. could be potentially applied as an  antioxidant and antimicrobial agents.

INTRODUCTION

Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) is an annual herb indigenous to numerous regions in the world. In traditional medicine until synthetic drugs are developed, extracts of this plant have been used for the  treatment of a wide range of diseases including inflammation, diarrhea, sleep disorders and, moreover, for cough ,analgesia and also the reduction of withdrawal signs of the opioid addiction. It is also claimed that plant P. rhoeas exhibits sedative, narcotic, and emollient effects (Zargari, 1994). However, still there is no scientific consensus to clarify the effects of this plant on the withdrawal signs of opioids in animal models.  Chemical studies have revealed phytochemical composition data demonstrating major compounds, such as rhoeadine, rhoeadic acid  (Kalva and Sanyar, 1989), (Slavik et al., 1989), papaveric acid (Zargari, 1994),  rhoeagenine (Rey et al., 1992) and anthocyanins (Matysik and Benesy, 1991). Chronic use of opioids, that is morphine, results in behavioral consequences like physical dependence and withdrawal syndromes (Kreek and Koob, 1998). The mechanisms by which opiates produce these behavioral effects are incompletely  understood; however, changes in dopaminergic (Acquas and Di Chiara, 1992), purinergic (Zarrindast et al., 1999; Kaplan and Coyle, 1998), cAMP signaling (Nestler, 2001), Ca2+ and GABA alergic (Zarrindast and  Mousa-Ahmadi, 1999) impacts, the all appear as relevant ones.

چکیده

محتوای فنل و فلاونوئید عصاره های مختلف Papaver rhoeas L. مورد بررسی قرار گرفت. محتویات بالای ترکیبات فنلی (9.73 – 19.91 میلیگرم GAE / g گلبرگ های تازه) و کل فلاونوئیدها (7.904 – 45.15 میلی گرم QE / g گلبرگ های تازه) تعیین شد. رنگدانه قرمز موجود در گل P. rhoeas L. از آنتوسیانین ها متداول است که ممکن است به عنوان آنتی اکسیدان های طبیعی عمل کند. محتوای آنتوسیانین در عصاره های تحقیقاتی بسیار متحد است و از 4.72 تا 5.193 میلی گرم سیانیدین-3-O-glukoside / g گلبرگ های تازه محدوده می شود. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف با استفاده از روش اسپکتروفتومتری با استفاده از توانایی عصاره ها برای پاکسازی پایدار 1،1-دیفنیل-2-پریکیل هیدرازیل (DPPH) مورد آزمایش قرار گرفت. تمام عصاره های آزمایش شده دارای فعالیت ضدعفونی کننده قوی در برابر رادیکال های DPPH بود که بالاتر از 80٪ بود. محتویات فنولیک و فلاونوئیدها می تواند مربوط به درصد فعالیت تخلیه DPPH باشد (ضریب همبستگی برآورد R2 = 0.965 و 0.752 است). عصاره اتانول P. rhoeas L. نشان داد که فعالیت ضد میکروبی علیه Candida albicans مخمر و همه باکتری های آزمایش شده به جز Bacillus subtilis. این مقاله نشان می دهد که عصاره های تحقیقاتی P. rhoes L. بطور بالقوه می تواند به عنوان عوامل آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اعمال شود.

مقدمه

Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) یک گیاه سالانه بومی در مناطق مختلف جهان است. در طب سنتی تا زمانی که داروهای مصنوعی توسعه پیدا کرده اند، عصاره های این گیاه برای درمان طیف وسیعی از بیماری ها از جمله التهاب، اسهال، اختلالات خواب و همچنین سرفه، درد و همچنین کاهش علائم برداشت از مواد مخدر استفاده شده است. اعتیاد. همچنین ادعا شده است که P. rhoeas گیاهی اثرات آرام بخش، مواد مخدر و نرم کننده را نشان می دهد (Zargari، 1994). با این حال هنوز هم هیچ توافقی علمی برای روشن شدن اثرات این گیاه بر علائم خروج از مواد مخدر در مدل های حیوانی وجود دارد. مطالعات شیمیایی، داده های ترکیبات فیتو شیمیایی را نشان می دهد که ترکیبات اصلی مانند رهائیدین، اسید روئیدیک (Kalva و Sanyar، 1989)، Slavik et al.، 1989، اسید پاپاورئیک (Zargari، 1994)، Rhoeagenine (Rey et al.، 1992) ) و آنتوسیانین ها (Matysik and Benesy، 1991). مصرف مزمن opioids، یعنی مورفین، منجر به عواقب رفتاری مانند وابستگی فیزیکی و سندرم برداشت می شود (Kreek and Koob، 1998). مکانیسم هایی که اسیدهای تولید کننده این اثرات رفتاری را به طور کامل درک می کنند؛ اما تغييرات در دوپامينرژيک (Acquas and Di Chiara، 1992)، پورينرژيک (Zarrindast et al.، 1999؛ Kaplan and Coyle، 1998)، سيگنال cAMP (Nestler، 2001)، Ca2 + و آلرژيک GABA (زرين رست و موسي احمدي، 1999 ) اثرات، همه به نظر می رسد به عنوان مربوطه.

Year: 2010

Publisher : IEEE

By : Danijela A. Kostic , Snezana S. Mitic, Milan N. Mitic, Aleksandra R. Zarubica,Jasmina M. Velickovic, Aleksandra S. Dordevic and Sasa S. Randelovic

File Information: English Language/ 6 Page / size: 148 KB

Download

سال : 1389

ناشر : IEEE

کاری از : Danijela A. Kostic، Snezana S. Mitic، میلان N. Mittic، Aleksandra R. Zarubica، Jasmina M. Velickovic، Aleksandra S. Dordevic و Sasa S. Randelovic

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 6 صفحه / حجم : KB 148

لینک دانلود

پاسخ دهید