Anatomy, Neuroanatomy, and Biomechanics of the Pelvis[taliem.ir]
اطلاع رسانی-Notices

Anatomy, Neuroanatomy, and Biomechanics of the Pelvis

ارسال شده در می 17, 2018 در 11:47 ق.ظ توسط / بدون دیدگاه

ABSTRACT

The pelvis, both in the female and male forms, proves to be one of the most complex anatomic and  physiologic regions within the human body. Nowhere else in the body can one fnd the multitude of muscles, tendons, nerves, ligaments, blood vessels, organs and physiological functions tightly knit into such a  compact structure (Fig. 1.1). The pelvis is responsible for biped ambulation and support of the spinal column, sexuality, reproduction, storage and elimination of urinary and fecal waste, and indeed represents the human
body’s foundation for both form and function. A thorough and proper understanding of all of these structures and functions and how they integrate into one seamless anatomic box is of paramount importance for the surgeon operating within the pelvis. In order to be successful, the surgeon who operates within the pelvis must be disciplined and prepared, as along with its complexity, comes a great deal of risk. Often times it is resourcefulness and creativity that allows successful surgical operations here, and this can only be made possible with an appropriate fund of knowledge. Perhaps one of the most fascinating aspects of the pelvis is its remarkable dynamic nature. From its embryological origins, through its fetal and adolescent development and into its adult maturation and fnally senescent changes in older age, it truly embodies the point that the only thing that is constant is change. In addition to its evolution along the broader span of one’s life span, it has only recently been truly recognized for its dynamic nature in daily activities.

INTRODUCTION

Much of the function of the pelvic floor derives from its ability to change both its form and function during various activities. This can be appreciated when one considers the changes necessary to accommodate  straining, micturition, defecation, child birthing, intercourse, and even just standing there appearing to do nothing! The focus of this chapter will be on the anatomic structure of the pelvis and some of the changes it experiences as it progresses with age. Particular attention will be paid to how these structures and functions relate to both the surgeon and the physiologist, and the relevance of signifcant changes that occur through adulthood and older age—though many of these will be addressed in specifc chapters later in this text.

چکیده

لگن، هر دو در فرم های زنانه و مردانه ثابت می کند که یکی از پیچیده ترین آناتومیک و فیزیولوژیک مناطق در بدن انسان است. جایی که در بدن دیگر وجود ندارد، می تواند بسیاری از عضلات، تاندون ها، اعصاب، رباط ها، رگ های خونی، اندام ها و عملکرد های فیزیولوژیکی را به راحتی به یک ساختار جمع و جور تبدیل کند (شکل 1.1). لگن مسئول استحکام دوگانه و حمایت از ستون فقرات، جنسیت، تولید مثل، ذخیره سازی و حذف زباله های ادراری و مدفوع است و در واقع نشان دهنده پایه بدن انسان برای شکل و عملکرد است. یک درک کامل و مناسب از تمام این ساختارها و عملکردها و چگونگی ادغام آنها در یک جعبه آناتومیک بدون درز، برای جراح عمل کننده در لگن بسیار مهم است. به منظور موفقیت، جراح که در داخل لگن عمل می کند، باید انضباط و آماده شود، زیرا همراه با پیچیدگی آن، خطر زیادی به همراه می آورد. اغلب اوقات، این است که از بین بردن و خلاقیت است که عملیات جراحی موفق را در اینجا انجام می دهد و این تنها با یک صندوق مناسب برای دانش امکان پذیر است. شاید یکی از جذاب ترین جنبه های لگن طبیعت قابل توجه آن است. از ریشه های جنینی آن، از طریق رشد جنین و نوجوانی و بلوغ بالغ و تغییرات ناشی از پیری در سن بالاتر، این حقیقت را نشان می دهد که تنها چیزی که ثابت است تغییر است. علاوه بر تکامل خود در طول عمر طول عمر، تنها به تازگی به خاطر ماهیت پویایی آن در فعالیتهای روزمره شناخته شده است.

مقدمه

عمدتا عملکرد تابش لگن از توانایی آن در تغییر شکل و عملکرد آن در فعالیت های مختلف حاصل می شود. این را می توان قدردانی کرد وقتی که تغییرات لازم برای جابجایی، تجمع، دفع، تولد فرزند، مقاربت و حتی ایستادن در آنجا ظاهر می شود که هیچ کاری انجام ندهد! تمرکز این فصل بر ساختار آناتومیک لگن و برخی از تغییراتی که تجربه می کند با پیشرفت آن با سن خواهد بود. توجه ویژه به این که چگونه این ساختارها و توابع مربوط به هر دو جراح و فیزیولوژیست و ارتباط تغییرات قابل توجهی که از طریق بزرگسالی و سنین بالاتر اتفاق می افتد، پرداخت می شود، اگر چه بسیاری از این موارد در فصل های خاص در این متن مورد توجه قرار می گیرند.

Year: 2016

Publisher : SPRINGER

By :  Christopher Madsen and David A. Gordon

File Information: English Language/ 416 Page / size: 16.44 KB

Download

سال : 1395

ناشر : SPRINGER

کاری از : کریستوفر مدسن و دیوید گوردون

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 416 صفحه / حجم : KB 16.44

لینک دانلود

پاسخ دهید