ارایه روشی جدید به منظور کنترل مبدل چند سطحی مدولار مورد استفاده در سیستم های HVDC[taliem.ir]
اطلاع رسانی-Notices

ارایه روشی جدید به منظور کنترل مبدل چند سطحی مدولار مورد استفاده در سیستم های HVDC

ارسال شده در می 17, 2018 در 8:38 ب.ظ توسط / بدون دیدگاه

چکیده

روشی جدید به منظور کنترل مبدل چند سطحی مدولار (MMC) برای کاربردهای HVDC بر اساس مدل کنترل پیش بین  (MPC) و مدل متوسط (AM) در قالب یک کنترل کننده یکپارچه واحد در این مقاله پیشنهاد شده است. اهداف اصلی،  کنترل جریان های acی خروجی و متعادل سازی ولتاژ خازن ها در بازوهای بالا و پایین در هر فاز است. ساختار MMC در  دو پست ابتدایی و انتهایی لینک DCی ولتاژ بالا و به کمک دو کنترل کننده مستقل به کار رفته است. تیوری توان لحظه ای در مختصات qdo برای محاسبه مولفه های جریان مرجع در سمت dc-ac مورد استفاده قرار گرفته است. اثربخشی  و دقت روش کنترلی پیشنهادی از طریق شبیه سازی در محیط MATLAB/Simulink به اثبات رسیده است.

مقدمه

اخیراً سهم سیستم هاي جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC) در انتقال توان به روشی قابل اطمینان و کارآمد و اتصال دو شبکه مختلف به هم، به صورت فزایندهاي افزایش یافته است. سیستم هاي HVDCرا میتوان بر اساس ماهیت مؤلفه هاي کنترلی به دو دسته تقسیم بندي کرد: 1)مبدل منبع جریان (CSC-HVDC) HVDCو 2)مبدل منبع ولتاژ . (VSC- HVDC) HVDCثابت شده است که VSC-HVDCاز نظر تأمین توان اکتیو و رأکتیو به صورت مستقل از هم و نیز عدم وجود ترانسفورماتور براي پروسه جابه جایی (کموتاسیون)و ایزوله سازي شبکه و همچنین پاسخ سریع در شرایط گذرا،  ساختاري کارآمد است.

ABSTRACT

A new method is proposed for controlling the modular multi-level converter (MMC) for HVDC applications based on the predictive control model (MPC) and the modular model (AM) in the form of a single integrated controller in this paper. The main goals are to control the ac flows of the output and to balance the capacitor voltage in the upper and lower arms in each phase. The MMC structure is used in two primary and end positions of high voltage DC link with the help of two independent controllers. The power of momentum theory is used in the qdo coordinates to calculate the reference current components on the dc-ac side. The effectiveness and accuracy of the proposed control method has been proven through simulation in MATLAB  Simulink environment.

INTRODUCTION

Recently, the share of high voltage direct current systems (HVDCs) has been increasing steadily in power transmission in a reliable and efficient manner and the connection of two different networks together. HVDC systems can be divided into two categories based on the nature of the control components: 1) HVDC CSC-HVDC and 2) voltage source converter. (VSC-HVDC) HVDC has proven that the VSC-HVDC is efficient in terms of active and reactive power supply independently, as well as the absence of a transformer for the commutation process and the isolation of the network, as well as rapid response in transient conditions. .

Year: 2017

Publisher : International Conference on Basic Research in Electrical Engineering

By : Milad Samadi Shadlou

File Information: Persian Language/ 14 Page / size: 255 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق

کاری از : میلاد صمدی شادلو

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 14 صفحه / حجم : KB 255

لینک دانلود

پاسخ دهید